vanskapharingagranser.jpg

Insatser vårdnadshavare skola

Här kan du se vilka insatser du som vårdnadshavare kan erbjudas i skolan. Är du intresserad av att delta i föreläsningar? Ta kontakt med rektor på skolan.

Barn som utmanar och tänker annorlunda

Föräldrar och vårdnadshavare erbjuds en föreläsning kring barn som utmanar och tänker annorlunda. Hur kan en utredning gå till? Hur kan man som förälder förstå, bemöta och utveckla barnets förmågor? Kvällsföreläsning `a 2 timmar. 

Föräldramötesinformation

Skolsköterskan deltar och informerar om goda levnadsvanor vid föräldramöte i förskoleklass, årskurs 4 och 7.

Kontakt med vårdnadshavare

Barn- och elevhälsans personal medverkar vid föräldrasamtal, elevkonferenser, resursmöte och andra samverkansmöten. Information/rådgivning ges till vårdnadshavare i medicinska frågor vid skolstart och stadieövergång samt då elev uppsökt mottagning hos skolsköterska.

Samtal

Stödjande och rådgivande samtal för förälder och vårdnadshavare

Självkänsla och bemötande

Temakväll för föräldrar. Fokuserar på föräldrars bemötande av barnen så att barnen mår bra, vilket främjar deras självkänsla.

Temakväll i matens tecken

Erbjuds vårdnadshavare och elever i årskurs 4, 5 och 6.

Publicerad 2016-11-29, Uppdaterad 2017-02-24

Temakväll i matens tecken!

För dig och ditt barn!

 frukt och bär

Onsdagen den 19 april kl 18.00 – 20.00

 

Nu är det dags att fräscha upp kostkunskapen! Matkvällen är ett erbjudande till både barn och vårdnadshavare och innehåller: kort kostföreläsning, provsmakning samt tillagning av mellanmål, sockerutställning med mera!!

 

VÄLKOMNA!

Vi träffas i Ängaskolans hemkunskapssal,

(entrén mot Västervångsskolan sen direkt vänster)

 

Anmälan lämnas till din skolsköterska eller via e-post till folkhälsostrateg, alexandra.hansson@ystad.se senast måndag 10 april.

OBS! Begränsat antal platser! Först till kvarn….