vänskap har inga gränser.jpg

Prata lek och läs!

På uppdrag av förskolechef erbjuds föreläsning med rubriken: Prata, lek och läs! Leken fyller många funktioner för barns utveckling och lärande. Barnet tränar sig att kommunicera, visa hänsyn, dela med sig mm. En temakväll för föräldrar/vårdnadshavare i förskolan.

Publicerad 2015-12-07, Uppdaterad 2016-01-08