Personal i kommunal verksamhet

I vårt hälsofrämjande, förbyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal. Nedan hittar du insatser och kompetensutvecklingsinsatser som Barn- och elevhälsan erbjuder kommunal verksamhet.

Publicerad 2022-10-14, Uppdaterad 2024-04-10