Kontakt

Kontaktuppgifter för Källan.

Stefan Ahlbäck, tf förvaltningschef Kultur och Utbildningsförvaltningen

Helena Kindh, skolchef Kultur och Utbildningsförvaltningen

Ann-Sofi Eriksson, byggprojektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Henrik Evald, rektor grundskola

Maria Annellsson, rektor förskola

 

Har du frågor kring Källan är du varmt välkommen att mejla kallan@ystad.se

 

 

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2020-09-15