Fakta projekt Källan

Nu är planeringen för den nya förskolan/skolan i Surbrunnsområdet i full gång. I slutet av juni började rivningsarbetet av den fastighet där den nya förskolan/skolan ska byggas. Arbetsnamnet är Källan.

Källan öppnar vårterminsstart 2021. 

I samband med att Källan öppnar övergår verksamheterna som idag bedrivs i förskolan Marielund, Östra skolan och Blekeskolan. 

Källan kommer att kunna ta emot 120 förskolebarn och 350 elever upp till årskurs 6. Tomten där förskolan/skolan ska byggas ligger i hörnet Disponentgatan Fridhemsgatan och byggnaden som ligger där idag ska rivas. 

Under våren 2018 har arbete pågått med verksamhetsprogram och projektering. Upphandling av partneringentreprenör är gjord och Skanska fick uppdraget. 

Målet är att skapa en skola med högsta pedagogiska värde på alla ytor, ute såväl som inne. 

- Nu arbetar vi med att skapa en skola med bra lösningar för ljud, ljus och luft. Ytorna ska utnyttjas smart så att lokalerna blir variationsrika och kan användas på många olika sätt, både idag men också över tid. Ålderskullarna skiftar som bekant i storlek från år till år. Vi vill också att skolans lokaler ska kunna nyttjas till annan verksamhet, säger Stefan Ahlbäck, projektledare och administrativ chef Kultur och utbildning på Ystads kommun, 

Sammanfattning:

 • Förskola/skola för 350 elever F-6 och 120 förskolebarn
 • Tomt: Verkmästaren 18
 • Upphandlad samverkansentreprenör: Skanska
 • Budget: 250 miljoner kronor
 • Tidsplan:
  • Rivningsstart av befintlig byggnad i slutet av juni 2018
  • Inlämning av bygglov i början av oktober 2018
  • Riktpris och igångsättningsbesked i november 2018
  • Byggstart i början av 2019
  • Bygghandlingsprojektering klar våren 2019
  • Produktion januari 2019 - juli 2020
  • Skolstart januari 2021

Kika gärna på ritningarna.

Har du några frågor kring Källan är du välkommen att mejla kallan@ystad.se

Publicerad 2018-06-04, Uppdaterad 2018-12-12