Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. 

Ystads kommuns utbildningsverksamheter får tillsyn och kvalitetsgranskningar av Skolinspektionen med jämna mellanrum. 

Publicerad 2022-08-15, Uppdaterad 2023-08-18