Styrdokument

Förskolan och grundskolan i Ystads kommun styrs dels av de nationella mål som finns beskrivna i läroplanerna och skollagen, dels av kommunens egna mål som uttrycks i Barn- och utbildningsplanen.

 

Barn- och utbildningsplanen

BUN-planBarn- och utbildningsplanen är också en utvecklingsplan som gäller för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och vuxenutbildning. Planen utgår från en helhetssyn på barn och lärande. Synen på lärandet är att det är en livslång process och att det sker i många olika situationer i samhället och i livet. Förutsättningar för lärandet är trygghet, utveckling och glädje.

Ystadmodellen

Ystadmodellen är ett arbete mot droger och för ett demokratiskt förhållningssätt där vuxna möter barn och ungdomar som en positiv kraft som kan ta ansvar och fatta kloka beslut. Ungdomskraft är den sammanbindande länken mellan hörn­stenarna i Ystadmodellen. Modellen har byggts upp i samverkan mellan ett flertal förvaltningar i kommunen.

 

Utvecklingssamtal

Lärarna skall fortlöpande informera eleverna och föräldrarna om skolgången. Minst en gång per termin skall lärare, elev och elevens föräldrar samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Publicerad 2011-10-31, Uppdaterad 2019-01-30