Enkäter

Enkäter spelar en viktig roll inom Kultur o Utbildning. Vi tycker det är värdefullt  att få reda på vad elever och vårdnadshavare har för åsikter om de olika verksamheterna i Ystads kommun. 

Enkäter från förvaltningen besvaras årligen av elever i åk 2, 5 och 8.  Elever i åk 4 och 7 besvarar en enkät vid hälsosamtalet hos skolsköterskan.

Det är dock inte helt enkelt att nå en hög svarsfrekvens vilken är nödvändig för att resultatet ska anses vara säkert. Trots att många vårdnadshavare är engagerade och lägger ner tid och arbete på att besvara enkäterna räcker det ändå inte alltid för en sammanställning.

Enkäter till vårdnadshavare vilka har barn i förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola skickas centralt ut från förvaltningen. 

Publicerad 2012-11-22, Uppdaterad 2019-05-14