Grundskola

Med hjälp av Om svenska skolan kan du få information om det svenska skolsystemet, där grundskolan är en del. Informationen finns på flera språk och gäller hela Sverige.

I Sverige är det skolplikt från förskoleklass till årskurs 9. Det betyder att barn måste gå i skolan från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 16. Barnen börjar i förskoleklass när de är sex år. Förskoleklassen ska förbereda för barnets fortsatta utbildning. 

Efter förskoleklassen, vid ungefär sju års ålder, börjar barn i Sverige grundskolan. Det är obligatoriskt att gå i grundskolan. Grundskolan består av nio årskurser.

För barn med funktionsvariation finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.
Specialskola för elever med andra funktionsnedsättningar (som till exempel hörselnedsättningar, synnedsättningar osv) finns inte i Ystad. Läs mer om specialskolor och var de finns här.

Att gå i förskoleklass och i grundskola eller i grundsärskola kostar ingenting.

Det är förälder (vårdnadshavare) som ska anmäla sitt barn till förskoleklass eller grundskola.

Publicerad 2022-03-15, Uppdaterad 2024-02-26

Translate

How do I get the information for example in English?
Click TRANSLATE at the top right of ystad.se/ and translate all pages into any language.


كيف أحصل على المعلومات باللغة الإنجليزية على سبيل المثال؟
انقر فوق "ترجمة" في الجزء العلوي الأيمن من ystad.se/ وقم بترجمة جميع الصفحات إلى أي لغة.


چگونه می توانم اطلاعات را به عنوان مثال به زبان انگلیسی دریافت کنم؟
روی TRANSLATE در سمت راست بالای ystad.se/ کلیک کنید و همه صفحات را به هر زبانی ترجمه کنید.


Як отримати інформацію, наприклад, англійською мовою?
Натисніть ПЕРЕКЛАТИ у верхньому правому куті ystad.se/ і переведіть усі сторінки будь-якою мовою.


Как я могу получить информацию, например, на английском языке?
Нажмите ПЕРЕВОД в правом верхнем углу страницы ystad.se/ и переведите все страницы на любой язык.