Grundskola

Med hjälp av Om svenska skolan kan du få information om det svenska skolsystemet, där grundskolan är en del. Informationen finns på flera språk och gäller hela Sverige.

I Sverige är det skolplikt från förskoleklass till årskurs 9. Det betyder att barn måste gå i skolan från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 16. Barnen börjar i förskoleklass när de är sex år. Förskoleklassen ska förbereda för barnets fortsatta utbildning. 

Efter förskoleklassen, vid ungefär sju års ålder, börjar barn i Sverige grundskolan. Det är obligatoriskt att gå i grundskolan. Grundskolan består av nio årskurser.

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Att gå i förskoleklass och i grundskola eller i grundsärskola kostar ingenting.

Det är förälder (vårdnadshavare) som ska anmäla sitt barn till förskoleklass eller grundskola

 

Publicerad 2019-03-15, Uppdaterad 2020-01-30

Translate

How do I take part of the information in English?

Press INTERNATIONAL at the top right of ystad.se/ and translate all pages into any language.

 

كيف يمكنني المشاركة في المعلومات باللغة الإنجليزية؟

اضغط على INTERNATIONAL في أعلى يمين ystad.se/l وترجم جميع الصفحات إلى أية لغة.

 

چگونه بخشی از اطلاعات را به زبان انگلیسی بخوانم؟

مطبوعات بین المللی در سمت راست بالا از ystad.se/ و ترجمه تمام صفحات به هر زبان.