Vad är på gång?

Kom och lyssna på resultatet av förstudien och planen framåt!

Alla intresserade bjuds in till en presentation av förstudien och planen för det fortsatta utvecklingsarbetet. Välkomna den 9 september. Länk till inbjudan för mer infromation. 

Förstudien är klar!

Efter ihärdigt, välstrukturerat och framgångsrikt arbete under ett års tid så är slutligen den efterlängtade förstudien ”Hela barnet, hela dagen” färdig! Den är ett led i fördjupad samverkan och förbättrade tidiga samordnade insatser (TSI) för barn och unga. Förstudien är finansierad av Ystads kommuns sociala investeringsfond och kommer rapporteras i Gymnasienämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden efter sommaren, för vidare hantering av Kommunstyrelsen därefter. 

Bidrag från Vinnova

Ystads kommuns satsning har blivit beviljad ett bidrag från Vinnova på 300 000 kr. Bidraget är en del i Vinnovas satsning på att främja sociala innovationer med potential att spridas, skalas upp, komma till användning och därmed bidra till positiv samhällsutveckling.

Vårt arbete med ”Hela barnet, hela dagen” och Skottlandsmodellen är ett av de projekt som efter extern och intern granskning av experter på social innovation anses ha stor potential att åstadkomma skillnad på riktigt. Detta är vi väldigt stolta över. Arbetet kommer genomföras i samarbete med Beteendelabbet för extra stöd i detta viktiga förändringsarbetet. 

Det finns en arbetsgrupp med samlad kompetens från våra förvaltningar i Ystad samt från Region Skåne och Polisen som arbetar med ett långsiktigt perspektiv för tidiga samordnade insatser riktade till unga och deras familjer. Med hjälp av det här projektstödet kommer vi att kunna ytterligare utreda och finslipa viktiga beståndsdelar i den modell som vi vill ta fram, med särskild betoning på konkreta arbetsmaterial och professionella roller. Nu fortsätter arbetet med att föreslå en välanpassad modell och ändamålsenliga arbetssätt för Ystads kommun. 

 

Publicerad 2019-07-01, Uppdaterad 2019-07-05