Kontakt förvaltningen

Kontaktuppgifter

Stefan Ahlbäck

Stefan Ahlbäck

Förvaltningschef
Lars-Inge Persson

Lars-Inge Persson

Skolchef
Sanna Nyberg

Sanna Nyberg

Skolchef
Henrik Evald

Henrik Evald

Skolchef
Lolita Persson

Lolita Persson

Kulturchef
Christine Ekdahl

Christine Ekdahl

Fritidschef
Maj Holst

Maj Holst

Administrativ chef
Pia Hermansson

Pia Hermansson

Chef Bemanningen
Anna Olls

Anna Olls

Verksamhetschef Barn- och elevhälsan
Johan Larsson

Johan Larsson

Utvecklingschef
Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

Lokalplanerare
Alexandra Hansson

Alexandra Hansson

Folkhälsostrateg
Eva Månsson

Eva Månsson

Utvecklingsledare
Anki Demred Klinga

Anki Demred Klinga

Utvecklingsledare
Magnus Hallén

Magnus Hallén

Utvecklingsledare
Malin Olsson

Malin Olsson

Administratör
Martina Fröjd

Martina Fröjd

Arrangemangskoordinator, fritid
Alexander Strömberg

Alexander Strömberg

Fritidskonsulent
Beatrice Balas

Beatrice Balas

Administrativ handläggare, fritid
Kristina Erlandsson

Kristina Erlandsson

Kulturutvecklare
Katri Johansson

Katri Johansson

Kulturutvecklare
Anneli Averfalk

Anneli Averfalk

Administrativ handläggare
grundskola och förskola
Ann Selfvén

Ann Selfvén

Administrativ handläggare
grundskola och förskola
Elisa Björck Liljestig

Elisa Björck Liljestig

Administratör
Maria Wendel

Maria Wendel

Administrativ handläggare
grundskola och förskola
Malin Bennison

Malin Bennison

Administrativ handläggare
Ystad gymnasium
Carita Carlström

Carita Carlström

Administratör i Bemanningen
med ansvar för skolskjutsar
Eva Persson

Eva Persson

Administratör i Bemanningen
Björn Bendroth

Björn Bendroth

Administratör i Bemanningen
med ansvar för lärarstudenter
Kicki Bohman

Kicki Bohman

Administratör i Bemanningen
Karin Ohlsson

Karin Ohlsson

Förvaltningssekreterare
Daniella Ivkovic

Daniella Ivkovic

Förvaltningssekreterare
Publicerad 2022-11-02, Uppdaterad 2023-01-18