Kontakt organisation

Kontaktuppgifter

Stefan Ahlbeck

Stefan Ahlbeck

Tf Förvaltningschef, Tf Kulturchef
Chef administration och bemanning
Helena Kindh

Helena Kindh

Skolchef
Dennis Hjelmström

Dennis Hjelmström

Skolchef
Lars-Inge Persson

Lars-Inge Persson

Skolchef
Maj Holst

Maj Holst

Verksamhetschef
Henrik Evald

Henrik Evald

Verksamhetschef
Christine Ekdahl

Christine Ekdahl

Fritidschef
Kristina Stern

Kristina Stern

Verksamhetschef Barn- och elevhälsan
Katarina Anker-Kofoed

Katarina Anker-Kofoed

Förvaltningskoordinator
Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

Lokalplanerare
Alexandra Hansson

Alexandra Hansson

Folkhälsostrateg
Cecilia Wallén

Cecilia Wallén

Utvecklingsledare
Sofia Lönnqvist

Sofia Lönnqvist

Skolutvecklare
Anki Demred Klinga

Anki Demred Klinga

Utvecklingsledare
Magnus Hallén

Magnus Hallén

Systemadministratör & IT-samordnare
Lena Eriksdotter

Lena Eriksdotter

Administrativ handläggare
Jenny Olsson

Jenny Olsson

Arrangemangschef
Martina Fröjd

Martina Fröjd

Arrangemangskoordinator
Erik Green

Erik Green

Fritidskonsulent
Alexander Strömberg

Alexander Strömberg

Fritidskonsulent
Susann Roos

Susann Roos

Kulturutvecklare
Karin Holmström

Karin Holmström

Kulturutvecklare
Sara Söderberg

Sara Söderberg

Vikarierande Kulturutvecklare
Jennie Janhagen

Jennie Janhagen

Ekonomiassistent
Malin Olsson

Malin Olsson

Administrativ assistent
Lisbeth Lembke

Lisbeth Lembke

Administrativ handläggare
Miryam Bäckström

Miryam Bäckström

Administrativ handläggare
Ann Selfvén

Ann Selfvén

Administrativ handläggare
Maria Wendel

Maria Wendel

Administrativ handläggare
Marie Lundblad

Marie Lundblad

Administratör i Bemanningen
Carita Carlström

Carita Carlström

Administratör i Bemanningen
med ansvar för skolskjutsar
Eva Persson

Eva Persson

Administratör i Bemanningen
Björn Bendroth

Björn Bendroth

Administratör i Bemanningen
med ansvar för lärarstudenter
Kicki Bohman

Kicki Bohman

Administratör i Bemanningen
Anna Jensen

Anna Jensen

Kommunikatör
Camilla Svensson

Camilla Svensson

Förvaltningssekreterare
Karin Ohlsson

Karin Ohlsson

Förvaltningssekreterare
Publicerad 2018-11-02, Uppdaterad 2019-07-30