Anmälan & praktisk info

Vem kan anmäla sig?

Alla barn och unga som är folkbokförda i Ystad kommun eftersom elevplatserna är subventionerade med kommunala medel. 
Se respektive ålder under de olika ämnena/ kurserna på vår hemsida.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till kulturskolans kurser genom att lämna in eller skicka vår anmälningsblankett till kulturskolans expedition. Anmälningsblanketten finner du på vår förstasida i högermarginalen.
Du är välkommen att ringa oss för mer information telefon 0411-57 75 40 och du når oss lättast
måndag-torsdag mellan kl. 10.00 - 11.30, eller skicka ett mail till kulturskolan@ystad.se.
Anmälan tas emot löpande och dateras när den kommer in. Till en del ämnen/kurser är det kö.
Hör du inte av oss finns du ändå kvar i vårt kösystem och kontaktas när det finns ledig plats.

Har du frågor så hör av dig!

Som ny elev på Kulturskolan, erbjuds du två provlektioner om du ska spela ett instrument.
Efter den andra lektionen har du en vecka på dig att meddela lärare eller expeditionen om du inte önskar fortsätta din undervisning. Annars utgår fakturering för hela terminen.

Kan jag gå hur många kurser jag vill på Kulturskolan?

I mån av plats kan man gå på flera kurser där vi undervisar i grupp. På Kulturskolan får man individuell undervisning på ett instrument. Detta för att så många barn och unga som möjligt ska få gå hos oss. För elever som ska söka vidare utbildning i musik kan man få kombinera ett orkesterinstrument med ett ackordinstrument. Prata med din lärare! OBS: En anmälan per önskad kurs.

Avgifter:

  • Gruppundervisning, som ex musikteori, teater och bild - 450 kronor/termin
  • Ämnesundervisning - 550 kronor/termin
  • Ämnesundervisning, gymnasiet - 625 kronor/termin
  • Vuxna - 900 kronor/termin (endast i mån av plats)
  • Instrumenthyra - 300 kronor/termin. Hör med respektive lärare eller expeditionen.
  • Kör är kostnadsfritt för solosång samt singer songwriter elever, annars - 225 kronor/termin
  • Orkester är kostnadsfritt för dig som spelar ett orkesterinstrument, annars – 225 kronor/termin.
  • Viss kurslitteratur kan användas i våra kurser. Kurslitteratur ingår inte i våra avgifter utan det står man för själv.

Vad ingår i avgiften?

Vi har 28 kurstillfällen eller motsvarande tid per läsår. Motsvarande tid kan vara konsert, projekt, samspelsdag, föreställning, workshop, utställning, läger, inspelning mm.
Vi tar ej igen förlorad lektionstid vid elevens egen frånvaro. (sjukdom, resor mm)

Viktigt att tänka på:

Tänk också på att uppdatera Kulturskolan med korrekta kontaktuppgifter då vi mailar och sms:ar.
Blir det förändringar till vem vi ska skicka faktura för betalning av avgift, kontakta oss i god tid innan!

Läsårstider:

Vi följer i stort sett grundskolan i Ystad kommuns läsårstider med två terminer samt lov. Ibland har vi lovverksamhet som man kan anmäla sig till.
A-dagarna (studiedagar) följer grundskolans dagar.
Din lärare meddelar dig ifall annat gäller för just den dagen.
Terminsstart/avslut meddelas av din lärare, på vår hemsida samt på vår Facebook sida.
Info finns alltid på vår hemsida under PÅ GÅNG.

Avanmälan:

Det krävs ingen återanmälan utan man fortsätter på Kulturskolan till platsen sägs upp.
Avanmälan görs skriftligen till vår expedition på kulturskolan@ystad.se
Detta måste göras av vårdnadshavare för barn under 18 år.
Om platsen sägs upp under påbörjad termin, debiteras hel terminsavgift. Uppsägningen gäller då till nästkommande termin.
Avanmäl dig därför i god tid. (Detsamma gäller för hyra av instrument).

Om jag blir sjuk/frånvaro:

Meddelar jag snarast undervisande lärare eller lämnar ett meddelande på Kulturskolans frånvarotelefon på:
0411-57 75 42.

Hyra av instrument:

Vi hyr ut en del blås- och stråkinstrument. Du betalar hyra terminsvis.
Efter ett år (max två) rekommenderar vi att man skaffar ett eget instrument. Hyr du ett instrument på Kulturskolan måste detta återlämnas i samband med en skriftlig avanmälan.

Publicerad 2012-08-21, Uppdaterad 2019-04-02