Marinpedagogisk verksamhet

Nu är vi igång!

Nu är med planktonprogrammet "Vem äter vem?" för åk 5 igång. Programmet är en fortsättning på programmet "Varför finns plankton?"

Här är planktonens roll i näringskedjan i fokus och genom att studera plankton i mikroskop och rörelselekar tar vi reda på mer om havets minsta invånare. Nytt för i år är ett spel där eleverna får svara på frågor som är kopplade till de Globala målen. 

 

mikro.JPG

 

näring.JPG

 

globalamalen .jpg

 

 

 

Projektet "Vad växer på skivan?" är ett skolprojekt från Göteborgs universitet. Skivorna får sitta nere några månader och tas sedan upp för att undersöka vilka havsdjur och växter som flyttat in i sitt nya hem.

Skivorna har satts ut både i hamnen och ute till havs på varsin sida om pirarmarna. De har satts ut på olika platser för att se vilka djur som lever i hamnen respektive ute på öppet vatten. Totalt 6 st rack med skivor är utsatta. 

Följ forskningen på https://virtue-s.eu/

 

 

VIRTUE skivor i hamnen 

virtue.jpg

 Utsatta VIRTUE skivor av åk2 i maj månad

 

 

juli2.jpg

Påväxt av grönalger och märlkräftor juli månad 

 

 

augusti2.jpg

Påväxt av brunalger och havstulpaner i augusti

 

 

 

virtue3.jpg

VIRTUE-skivor till havs

 

 

 

sommarv2018.JPG


Följ oss gärna på Instagram: marietorps_naturskola_ystad 

 

logo naturskolan.jpg

 

Publicerad 2019-03-13, Uppdaterad 2020-01-20