Nyheter

Nyheter på Marietorps naturskola

Workshop om Limnisk pedagogik 27-28 november & Marin pedagogik den 7-8 november

Till dig som på något sätt arbetar med sötvattenspedagogik bjuder SLU Centrum för naturvägledning (CNV) tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten intill en workshop i limnisk pedagogik.

Under två dagar ges möjligheten att inspireras och diskutera behov och former för samverkan inom limnisk pedagogik. Avsikten är att bygga upp ett nationellt nätverk inom området och att diskutera behov och idéer för en gemensam kommunikationsplattform. Anmälan till den limniska träffen här

En workshop för ett motsvarande nätverk inom marin pedagogik hålls i Stockholm den 7-8
november. Anmälan till den marinpedagogiska träffen här 

håvning.png

 

 

Kostnadsfritt Webinarium om Grön Flagg

Nu erbjuder vi våra medlemmar ett nytt och kostnadsfritt sätt att lära sig mer om Grön Flagg och lärande för hållbar utveckling. Varje månad har vi ett nytt tema som presenteras i Grön Flagg-bladet och följs upp med ett webbinarium. Anmäl er via den här länken: Webinarium Grön Flagg 

HSR.jpg

 

Förstärkning på personalsidan

Carl Lindqvist kommer att vikariera hos oss under ett par höstmånader. Carl känner vi sedan tidigare och vi hälsar honom hjärtligt välkommen.

 

Utbildningsvideo om Lärande för hållbar utveckling

Docent Per Sund, forskare och lärarutbildare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med särskilt fokus mot utbildning för hållbar utveckling och bedömning vid Stockholms universitet, ger i en video en metod för att arbeta med hållbar utveckling och lärande om hållbar utveckling. Filmen finns både på svenska och engelska.

Lärande för hållbar utveckling 

 

 

Kommunövergripande samarbete i sydöstra Skåne med hjälp av stiftelse
Tomelilla kommun och Marietorps naturskola (Ystads kommun) har blivit tilldelade ett stipendium på 75.000 kr från Sten K Johnsons stiftelse för att ta fram ett digitalt undervisningsmaterial. Projektet ”Allt hänger ihop” var ett av de projekt som valdes ut bland 634 sökande.

Medlen kommer att användas till att ta fram en kortfilm om havet, åarna på Österlen och åarnas närområden. Samarbetet mellan kommunerna påbörjades med en gemensam aktivitet inom Leaderprojektet ”Österlens sköna vattendrag” och fortsätter nu med att belysa naturens värden från källa till hav.

Med filmen kan vi förklara komplexa begrepp som ekosystemtjänster och visa Östersjön ur ett positivt perspektiv. ”Allt hänger ihop” vill skapa ett engagemang för att bevara våra natur- och vattenmiljöer i sydöstra Skåne. Det digitala undervisningsmaterialet som tas fram kommer att finnas kvar efter projektets slut. Filmen kan användas av lärare och pedagoger för att få ett visuellt stöd i undervisningen.

 

frånkallatillhav4.jpg

 

 

Marietorps marinpedagogiska verksamhet har tilldelats Sydkustens Vattenvårdsförbunds Vattenvårdspris 2019. Vi är så tacksamma för att vår verksamhet uppskattas och att det sprids vidare hur viktig den är. Tack Sydkustens vattenråd!

 

sydkustens vattenvårdspris.JPG

 

Utveckla dina kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Få fler verktyg att undervisa utomhus. Ta del av den nya webbkursen från Skolverket om utomhusdidaktik för förskoleklass och fritidshem. 

Webbaserad utbildning Utomhuspedagogik.

 

 

 

 

loggamarietorp.jpg

Publicerad 2019-04-05, Uppdaterad 2019-09-27