Projekt

Samarbetspartners

 

Marietorps naturskola samarbetar med Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Havs- och Vattenmyndigheten samt SMHI.

I programmet ”Varför försvinner Skånes stränder?” får gymnasieelever en föreläsning om kusterosion av professor Hans Hansson från Lunds Universitet.


I skolprojektet VIRTUE från Göteborgs Universitet deltar elever från åk 2 och åk 9. Eleverna får vara med och sätta ut rack som består av skivor i Ystads småbåtshamn samt ute till havs och sedan studera påväxten av djur och växter på racken. Följ projektet på https://www.virtue-s.eu/


Ett marinpedagogiskt nätverk startade under en konferens i Göteborg år 2018. Nätverket träffas en gång per år och för en kontinuerlig dialog med Havs- och Vattenmyndigheten.


I programmet ”Vad gör en marinbiolog?” får åk 9 och gymnasieelever åka ut med båt och ta prover på salthalt, temperatur, siktdjup samt syrgas. Den insamlade datan skickas in till SMHI och är sökbar på https://sharkweb.smhi.se/

Här kan du läsa mer om samarbeten som Marietorps naturskola har bland annat med projektet Österlens sköna vattendrag i Tomelilla kommun. 

 

kalla.jpg

 

 

Den marinpedagogiska verksamheten som är en del av Marietorps naturskola har genomgått många former för att nå dit den är idag. År 2016 drevs den som en förstudie med finansiering från Region Skåne. Verksamheten utvecklades sedan ytterligare genom att kunna köpa in material och ta fram nya pedagogiska program tack vare stöd från Jordbruksverket i form av ett Leaderprojekt. Under den här resan har vi fått stöd och hjälp av ett flertal aktörer inte minst Barn och Utbildningsnämnden och Gymnasienämnden i Ystads kommun. Vi är tacksamma för all den hjälp som vi har fått längs vägen. Det här har lett fram till att den marinpedagogiska verksamheten numera är en permanent del av Marietorps naturskola för Ystads kommun. 

 

LOGO_leadersydostraskane_leader_ejflu_ystadskommun_RGB-01.jpg        RS2.jpg

 

QIOA5656 (1).JPG

 

 

IMG_0778.JPG

 

IMG_0175.JPG

loggamarietorp.jpg

Publicerad 2019-03-13, Uppdaterad 2019-09-16