VT 2024

Naturskolans teman under våren

 

Här nedan kan du ta del av de teman som vi arbetar med på Marietorps naturskola samt ett informationsbrev om naturskolan. 

 

 

marietorpinfoläsår22-23

 

 

Program VT-2024


Vilka program erbjuds för förskolan?

 

Vi söker efter ett sätt att visa vår kalender här på hemsidan men har ännu ingen lösning.
Kontakta oss på: marietorpsnaturskola@ystad.se om du vill boka platsen.

Vi kommer att kontakta kommunala förskolor angående ett besök i havet för de barn som fyller 6 år i år i januari eller februari.


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi finns tillgängliga om ni behöver stöd i ert hållbarhetsarbete.
 

Vi ser fram emot en ny spännande termin Mvh, Hans och Mariann 

Marietorps naturskola 

Vilka program erbjuds för grundskolan?

Under VT2024 erbjuder Marietorps naturskola följande
pedagogiska program:

Förskolan: Vem gömmer sig i ålgräset? v23-26

Förskoleklass: Vad händer med vattnet om temperaturen ändras? v 9-12 halvdag.

Årskurs 2: Vad kan du upptäcka i havet? v 20-23 halvdag.

Årskurs 3: Vad kan vi göra för att bidra till en hållbar utveckling? v 12-16 heldag

Årskurs 5: Vem äter vem? v 3 halvdag

Årskurs 5: Hur är växter och djur beroende av varandra? v 17-20

Årskurs 3, 4, 5 och 6: Matte på skolgården. v 4-11Välkomna!
Hans och Mariann

  

 

Informationsbrev


Vad är Marietorps naturskola och vad förväntas av mig som pedagog?


Marietorps naturskola ligger i den östra delen av Sandskogen. Runtom naturskolan växer det
en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten.
Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån. Naturskolan har
också en marinpedagogisk verksamhet där en lärmiljö inomhus och en bod finns tillgänglig
vid stranden vid Marinan i Ystad.


Naturskolan erbjuder och genomför pedagogiska och praktiska program kopplade till
läroplanerna samt till de globala målen.
Marietorps naturskolas utomhuspedagogiska arbetssätt utgår från platsens betydelse för
lärandet och använder många olika utomhusmiljöer såsom skog, vattendrag, hav, strand,
parker och skolgårdar. Ett utomhuspedagogiskt arbetssätt främjar även hälsa och rörelse.
Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser,
upptäckter och sinnesintryck är i fokus.


Marietorps naturskola medverkar till att kommunens barn och ungdomar från förskola till åk
9 får en positiv naturupplevelse, en ökad kunskap om sin närmiljö. Barn och elever ges
möjlighet till friluftsliv och får en ökad medvetenhet för en hållbar utveckling. Naturskolan är
samordnare av Grön Flagg som är en del av Håll Sverige Rent. Naturskolan är även med i
Naturskoleföreningen.


Till dig som pedagog: Du anmäler att du vill genomföra det erbjudna programmet redan i
maj månad inför kommande läsår. Naturskolan skapar ett schema och klassen får en
heldag/halvdag tilldelad. Du ansvarar för transporten till och från aktiviteten. Vid heldag äter
klassen lunch på naturskolan, vilken du som pedagog beställer via din skolrestaurang. Vid
besöket är naturskolan ansvarig för genomförandet av programmet men uppskattar om du
som känner eleverna hjälper oss att samla ihop gruppen.


Elever i Ystads kommuns grundskolor har möjlighet att vid minst en gång per läsår besöka/få
besök av naturskolan.


Till naturskolan Marietorp och till stranden vid Marinan kan man ta sig med regionbuss till
och från Ystad. Det går också bra att cykla dit på vägar som är näst intill bilfria. Till stranden
vid Marinan tar man sig med cykel eller till fots från skolorna i stan. Platsen ligger ca 500m
från Pågatågs- och busstationen. Fungerar inte något av ovanstående alternativ är det du
som pedagog som beställer buss.

Aktuellt på Marietorp


Vad händer på Marietorp

 Marietorp

Under maj och juni sker flera olika aktiviteter på Marietorp. Klasser, förskolor och andra grupper har egna aktiviteter på platsen samtidigt har naturskolan aktiviteter i havet vid stranden vid restaurang Marinan.

 

 

 

 

 

 

Vad händer i vattnet?

Under maj och juni undersöker naturskolan livet i havet tillsammans med åk 2 och de äldsta barnen i förskolan. Från och med v 25 har allmänheten möjlighet att delta i håvning. Ett särskilt schema kommer att anslås här på hemsidan. 

 

 

 

 

Publicerad 2019-03-14, Uppdaterad 2024-01-10