HT 2023

Naturskolans teman till hösten

 

Här nedan kan du ta del av de teman som vi arbetar med på Marietorps naturskola samt ett informationsbrev om naturskolan. 

 

 

marietorpinfoläsår22-23

 

 

Program HT-2023


Vilka program erbjuds för förskolan?

 


Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter 16/6 om det finns lediga dagar för er att boka för egna dagar på naturskolan.
Kontakta oss på: marietorpsnaturskola@ystad.se
Läs mer på hemsidan. 


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska informera, stödja
och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.

Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår Mvh, Hans och Leonor 

Marietorps naturskola 

Vilka program erbjuds för grundskolan?

Under HT2023 erbjuder Marietorps naturskola följande
pedagogiska program:


Förskoleklass: Varför finns plankton? Lärmiljön Havet, vecka 45-47  halvdag.

Årskurs 1: Julmys på Marietorp, vecka 47–51, halvdag.


Årskurs 4: Varför trivs inte Nemo i Östersjön? Marinan, vecka 34–39, halvdag.


Årskurs 6: Vilka organismer gömmer sig i Nybroån? Marietorps naturskola,
vecka 39– 42, halvdag.


Årskurs 7: Vad händer med nederbörden över Ystad? Lärmiljön Havet, vecka
42–43, lärmiljön Havet.


Årskurs 8: Vilka möjligheter ger allemansrätten oss? (friluftsliv) Marietorps
naturskola, vecka 33–39, heldag.


Årskurs 9: Vad gör en marinbiolog? Marinan, vecka 34–36, halvdag.

 

Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter den 16/6
Där kan ni se om det finns lediga dagar att boka på Marietorp för er på
fritidshem och skolor.

Bokningen gör ni på: marietorpsnaturskola@ystad.se
Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med er! Välkomna med
era bokningar.


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska
informera, stödja och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.


Vänliga hälsningar Hans och Leonor, Marietorps naturskola

Informationsbrev


Vad är Marietorps naturskola och vad förväntas av mig som pedagog?


Marietorps naturskola ligger i den östra delen av Sandskogen. Runtom naturskolan växer det
en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten.
Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån. Naturskolan har
också en marinpedagogisk verksamhet där en lärmiljö inomhus och en bod finns tillgänglig
vid stranden vid Marinan i Ystad.


Naturskolan erbjuder och genomför pedagogiska och praktiska program kopplade till
läroplanerna samt till de globala målen.
Marietorps naturskolas utomhuspedagogiska arbetssätt utgår från platsens betydelse för
lärandet och använder många olika utomhusmiljöer såsom skog, vattendrag, hav, strand,
parker och skolgårdar. Ett utomhuspedagogiskt arbetssätt främjar även hälsa och rörelse.
Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser,
upptäckter och sinnesintryck är i fokus.


Marietorps naturskola medverkar till att kommunens barn och ungdomar från förskola till åk
9 får en positiv naturupplevelse, en ökad kunskap om sin närmiljö. Barn och elever ges
möjlighet till friluftsliv och får en ökad medvetenhet för en hållbar utveckling. Naturskolan är
samordnare av Grön Flagg som är en del av Håll Sverige Rent. Naturskolan är även med i
Naturskoleföreningen.


Till dig som pedagog: Du anmäler att du vill genomföra det erbjudna programmet redan i
maj månad inför kommande läsår. Naturskolan skapar ett schema och klassen får en
heldag/halvdag tilldelad. Du ansvarar för transporten till och från aktiviteten. Vid heldag äter
klassen lunch på naturskolan, vilken du som pedagog beställer via din skolrestaurang. Vid
besöket är naturskolan ansvarig för genomförandet av programmet men uppskattar om du
som känner eleverna hjälper oss att samla ihop gruppen.


Elever i Ystads kommuns grundskolor har möjlighet att vid minst en gång per läsår besöka/få
besök av naturskolan.


Till naturskolan Marietorp och till stranden vid Marinan kan man ta sig med regionbuss till
och från Ystad. Det går också bra att cykla dit på vägar som är näst intill bilfria. Till stranden
vid Marinan tar man sig med cykel eller till fots från skolorna i stan. Platsen ligger ca 500m
från Pågatågs- och busstationen. Fungerar inte något av ovanstående alternativ är det du
som pedagog som beställer buss.

Aktuellt på Marietorp


Vad händer på land?

 Marietorp

Vi börjar terminen med friluftslivsprogram där vi gör upp eld och lagar mat med klasser i åk8. 

På helger får man gärna vistas på området på Marietorp. Det är allemansrätten som gäller. 

 

 

 

 

 

 

Vad händer i vattnet?

Klasser i åk9 har åkt båt och samlat in prover till SMHI i programmet "Vad gör en marinbiolog?" Vi fortsätter med att håva i havet med klasser i åk4. Sedan har vi fiske/håvning för åk6 i Nybroån tillsammans med Ystadortens Fiskevård och sportfiskeförening. 

 

 

 

Publicerad 2019-03-14, Uppdaterad 2023-06-05