Läsår 2020-2021

Naturskolans teman 2020-2021

 

Naturskolans teman 2020-2021

Här nedan kan du ta del av de teman som vi arbetar med på Marietorps naturskola samt ett informationsbrev om naturskolan. 

 

 

Marietorp .jpg

 

 

Program Läsår 2020-2021


Vilka program erbjuds för förskolan?

Under läsåret 2020–2021 kommer Marietorps naturskola att erbjuda följande
pedagogiska program för förskolan:

Vem gömmer sig i ålgräset?
Syftet med programmet är att barnen på ett lekfullt sätt lär sig om djuren och växterna i
Östersjön. Att barnen på ett tidigt stadium får möjlighet att praktiskt utforska genom att pröva
vadarstövlar och vidareutveckla sin förståelse för djur, natur och människor samt hur de
påverkar varandra.
Programmet kommer att genomföras vecka 23–25 år 2021.
Plats: Stranden vid restaurang Marinan.
Ålder: Barn födda 2015

Vi önskar era bokningar på marietorpsnaturskola@ystad.se senast 15 maj. Ange förskola,
kontaktperson och gärna antal barn.
Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter v24 om det finns lediga dagar för er att boka.
Kontakta oss på: marietorpsnaturskola@ystad.se
Läs mer på hemsidan. 


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska informera, stödja
och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.
Att arbeta med Grön Flagg är en möjlighet att uppfylla kraven utifrån Ystad kommuns
miljöprogram och det innebär också att man arbetar för en hållbar utveckling vilket är centralt
i läroplanen.

Vilka program erbjuds för grundskolan?

Under läsåret 2020–2021 erbjuder Marietorps naturskola följande
pedagogiska program:


Förskoleklass: Varför finns plankton? Lärmiljön Havet, vecka 46-49, halvdag.

Förskoleklass: Hur påverkar temperaturen vatten och luft? Norra
Promenaden för klasserna i tätorten. För övriga förskoleklasser har vi också
möjlighet att komma ut till er egen skolgård, vecka 5–10, halvdag.


Årskurs 1: Julmys på Marietorp, vecka 48–52, halvdag.


Årskurs 2: Vad kan du upptäcka i havet? Marinan, vecka 20-23, halvdag.


Årskurs 3: Vad kan vi göra för att bidra till en hållbar utveckling? Marietorps
naturskola, vecka 11–15, heldag.


Årskurs 4: Varför trivs inte Nemo i Östersjön? Marinan, vecka 35–37, halvdag.


Årskurs 5: Hur är växter och djur beroende av varandra? Marietorps
naturskola, vecka 17–20, heldag.


Årskurs 5: Vem äter vem? Lärmiljön Havet, vecka 2-5, halvdag.


Årskurs 6: Vilka organismer gömmer sig i Nybroån? Marietorps naturskola,
vecka 34– 42, halvdag.


Årskurs 7: Vad händer med nederbörden över Ystad? Lärmiljön Havet, vecka
43–46, lärmiljön Havet.


Årskurs 8: Vilka möjligheter ger allemansrätten oss? (friluftsliv) Marietorps
naturskola, vecka 34–42, heldag.


Årskurs 9: Vad gör en marinbiolog? Marinan, vecka 38–40, halvdag.


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska
informera, stödja och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.
Att arbeta med Grön Flagg är en möjlighet att uppfylla kraven utifrån Ystad
kommuns miljöprogram och det innebär också att man arbetar för en
hållbar utveckling vilket är centralt i läroplanen.
Inför läsåret 2020–2021 planerar vi att genomföra den utbildning vi var
tvungna att ställa in i vår.


Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter den 10/6.
Där kan ni se om det finns lediga dagar att boka på Marietorp för er på
fritidshem och skolor. Bokningen gör ni på: marietorpsnaturskola@ystad.se
Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med er! Välkomna med
era bokningar.


Vänliga hälsningar Hans och Leonor, Marietorps naturskola

Informationsbrev


Vad är Marietorps naturskola och vad förväntas av mig som pedagog?


Marietorps naturskola ligger i den östra delen av Sandskogen. Runtom naturskolan växer det
en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten.
Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån. Naturskolan har
också en marinpedagogisk verksamhet där en lärmiljö inomhus och en bod finns tillgänglig
vid stranden vid Marinan i Ystad.


Naturskolan erbjuder och genomför pedagogiska och praktiska program kopplade till
läroplanerna samt till de globala målen.
Marietorps naturskolas utomhuspedagogiska arbetssätt utgår från platsens betydelse för
lärandet och använder många olika utomhusmiljöer såsom skog, vattendrag, hav, strand,
parker och skolgårdar. Ett utomhuspedagogiskt arbetssätt främjar även hälsa och rörelse.
Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser,
upptäckter och sinnesintryck är i fokus.


Marietorps naturskola medverkar till att kommunens barn och ungdomar från förskola till åk
9 får en positiv naturupplevelse, en ökad kunskap om sin närmiljö. Barn och elever ges
möjlighet till friluftsliv och får en ökad medvetenhet för en hållbar utveckling. Naturskolan är
samordnare av Grön Flagg som är en del av Håll Sverige Rent. Naturskolan är även med i
Naturskoleföreningen.


Till dig som pedagog: Du anmäler att du vill genomföra det erbjudna programmet redan i
maj månad inför kommande läsår. Naturskolan skapar ett schema och klassen får en
heldag/halvdag tilldelad. Du ansvarar för transporten till och från aktiviteten. Vid heldag äter
klassen lunch på naturskolan, vilken du som pedagog beställer via din skolrestaurang. Vid
besöket är naturskolan ansvarig för genomförandet av programmet men uppskattar om du
som känner eleverna hjälper oss att samla ihop gruppen.


Elever i Ystads kommuns grundskolor har möjlighet att vid minst en gång per läsår besöka/få
besök av naturskolan.


Till naturskolan Marietorp och till stranden vid Marinan kan man ta sig med regionbuss till
och från Ystad. Det går också bra att cykla dit på vägar som är näst intill bilfria. Till stranden
vid Marinan tar man sig med cykel eller till fots från skolorna i stan. Platsen ligger ca 500m
från Pågatågs- och busstationen. Fungerar inte något av ovanstående alternativ är det du
som pedagog som beställer buss.

Aktuellt på Marietorp


Vad händer på land?

 

Nu är det programmet "Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling?" för åk3. Vi introducerar de Globala målen och samlas och funderar över hur världen blivit bättre. 

Vi berättar om avfallstrappan och eleverna får fundera på hur de kan minska sin konsumtion. Genom olika övningar och lekar lär vi oss om ekologiska fotavtryck, nedbrytningstid och fridlysta djur. 

I slutet av dagen testas kunskaperna i en 36-lek med tema hållbar utveckling. 

 

 

 

 

Vad händer i vattnet?

Paus i havet

Vi kör igång med våra vattenaktiviteter från och med maj månad. Gå gärna en digital quiz längs med stranden och lär dig mer om havet.

 

 

bild på plankton

 

 

 

Publicerad 2019-03-14, Uppdaterad 2021-04-13