Så här bokar du

Under maj månad skickar vi ut erbjudande om kommande läsårs program. Därefter anmäler pedagogerna sina önskemål till oss på naturskolan. Vi mailar ut en bekräftelse till pedagogerna om vilken datum som klassen är inbokad på. Detta kommer vi att göra före vårterminens slut.

Under hösten och våren finns några lediga dagar, där ni har möjlighet att boka in er på naturskolan, se kalendern. 

Vi uppskattar om ni gör bokningarna via mejl. 

Publicerad 2022-03-14, Uppdaterad 2023-08-21