Marinpedagogisk verksamhet

Försöksverksamhet blir marint projekt

Nu startar höstterminens marina aktiviteter. Först ut är åk 4 och särskolan med programmet "Varför trivs inte Nemo i Östersjön?". Ett program då eleverna får kliva ut i havet iklädda vadarstövlar och upptäcka livet i Östersjön. I programmet får de också lära sig om världshaven och deras olika salthalter.

Åk 9, gymnasieprogram samt program för särskolan får undersöka havet på olika sätt: från båt, i vattnet och på land. Programmet kallas för "Vad gör en marinbiolog?"

Tillsammans med åk 7 samt särskolan funderar vi på vad som händer med den nederbörd som faller över Ystad. Kommunekologen visar också hur åarna har runnit genom stan. Dessutom undersöker vi det vatten som rinner ut i havet vid Marinans strand. "Vad händer med nederbörden som faller över Ystad?"

I programmet "Kusterosion, vad är det?" tittar gymnasieklasser samt Kommunens klimat- och miljöstrateg på kusterosionsproblematiken. 

Utöver programmen fortbildar vi pedagoger för att förbereda dem inför besöken med eleverna.

Under novemberlovet v. 44 erbjuds allmänheten aktiviteter i projektet "Vad vore livet utan plankton?" Information gällande projektet kommer att publiceras på hemsidan.

På väg ner i Östersjön.

 

 

 

 

 

Publicerad 2016-12-28, Uppdaterad 2018-08-27