Marinpedagogisk verksamhet

Marietorps naturskola startar ett nytt projekt om plankton.

 

Tack till alla som var nyfikna och ville lära sig om havets små invånare plankton på höstlovet. Nu återgår vi till skolverksamheten.  

Nu bjuder vi in alla förskoleklasser och Edvinshems grundsärskola till att delta i programmet "Varför finns plankton?". Här studerar vi plankton i USB- mikroskop och sedan skapar vi våra egna plankton i en kreativ verkstad. Dessa skapelser kommer sedan att tillhöra en planktonutställning på stadsbiblioteket v.7-9 2019.  

 

Planktonhav

 

Under vårterminen 2019 kommer även ett antal klasser från åk3, åk5, åk 8 och gymnasiet bjudas in för att delta i olika planktonprogram. 

Pilotprojektet "Vad vore livet utan plankton?" finansieras av Havs och Vattenmyndigheten och är ett försök till att testa en marin verksamhet även under vinterhalvåret. 

 

Följ oss gärna på Instagram:  marietorps_naturskola_ystad 

Till våren planerar vi även ett samarbete " Från källa till hav" med Leader projektet "Österlens sköna vattendrag". De erbjuder även kostnadsfria inspirationskvällar: http://www.osterlensvattenrad.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2016-12-28, Uppdaterad 2018-11-01