IMG_3316.jpg

Film om vattnets betydelse

Utbildningsfilm "Allt hänger ihop-livet från källa till hav"

Filmen är resultatet av ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse och ett samarbete mellan Marietorps naturskola, Tomelilla kommun, Pdyk AB och Nobilis Pictures.

Den tar upp ämnen som miljö, de globala målen, ekosystemtjänster och vattnets betydelse för mänskligheten.

Fritt att dela: se filmen här 

pojke som håvar i havet

Publicerad 2020-11-24, Uppdaterad 2023-06-05