Medborgarforskning

Medborgarforskning – Hjälp till att rapportera in vattenlevande djur och växter!


Rappen är till för rapportering av vattenlevande djur och växter som är speciellt viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav.


Rappen är främst till för att rapportera in arter som är nya för Sverige. Din rapport bidrar med kunskap om var arterna finns och hjälper till att hindra spridning av invasiva främmande arter som kan vara skadliga. Den är också viktig för att skydda de arter som är naturliga för Sveriges ekosystem.

 

Rappen är lätt att använda, klicka dig ner till rätt art. Du behöver inte ha konto. Följ länken eller använd QR koden.

Klicka här

QR kod

Alla rapporter kontrolleras av experter och hamnar i Sveriges största databas för artobservationer, Artportalen. Rappen drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

För frågor om rapportering och innehåll i Rappen, kontakta HaV.
www.havochvatten.se/rappen

 

barn som tittar i vattenkikare krabba

Publicerad 2021-04-01, Uppdaterad 2023-08-07