Pågående och avslutade projekt

LONA projekt

 

Naturskolan fick statliga LONA-medel till två olika projekt. Naturens alla värden (NAV) och Restaurering av groddammen på Marietorp. 

NAV handlade om att utveckla Marietorp med en utomhusutställning med taktila spårtavlor och information om djur och natur i området. 

Projektet syftade till att belysa naturens värden och informera om den biologiska mångfalden. En familjedag anordnades på Marietorp på LONA-dagen för att inviga utomhusutställningen. 

utställning med djur

 

Det andra projektet var en restaurering av groddammen på Marietorp. I november månad år 2022  grävdes dammen djupare och en del av växtligheten såsom sälg, vide togs bort så att inte dammen skulle växa igen.

Under våren fick vi se grodor och grodägg vilket var en positiv effekt av att dammen restaurerats.

 

Grävmaskin som restaurerar dammen

 

grodor och grodägg

 

Båda LONA-projekten är slutredovisade och godkända av Länsstyrelsen Skåne. Stort tack för att vi fick statliga medel som gjorde dessa projekt möjliga.  

 

 

Marietorps naturskola i grönska

 

Marietorp har förutom utomhusutställningen smyckats med en vacker målning skapad av konstnären Maria Nilsson Fidler. 

 

 

 

Naturskolan är med i skolprojektet för inrappportering av invasiva främmande som arrangeras av Göteborgs marinbiologiska laboratorium och projektet 8+fjordar.  I maj månad fick en klass i åk2 besök av forskare från Göteborg där man tillsammans undersökte om man kunde hitta krabbor i hamnen i Ystad. Projektet fortsätter till hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-05-26, Uppdaterad 2023-09-05