grävning_i_dammen.jpg

Restaurering av groddammen på Marietorp

Grävning i groddammen på Marietorp

Nu grävs dammen djupare och vegetation tas bort för att bevara den biologiska mångfalden i groddammen. Grävningen påbörjades 14 november och kommer att hålla på som längst till den 31 mars, för att skydda grod och fågelliv. 

Under den tid som grävningen pågår kommer bryggan ut till dammen vara avstängd på grund av arbetet som pågår. 

Grävningen är ett statligt LONA projekt där bidrag från Naturvårdsverket har gjort det möjligt att restaurera groddammen. Restaureringen av dammen bidrar till att bevara viktiga rekreations och naturvärden. 

Alla dispenser och tillstånd har beviljats från Länsstyrelsen Skåne och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund då dammen ligger i ett naturreservat. 

 

Vid frågor kontakta: marietorpsnaturskola@ystad.se 

Publicerad 2022-11-22