grävning_i_dammen.jpg

Restaurering av groddammen på Marietorp

Grävning i groddammen på Marietorp

Dammen har grävts djupare och vegetation har tagits bort för att bevara den biologiska mångfalden i groddammen. 

Grävningen är ett statligt LONA projekt där bidrag från Naturvårdsverket har gjort det möjligt att restaurera groddammen. Restaureringen av dammen bidrar till att bevara viktiga rekreations och naturvärden. 

Alla dispenser och tillstånd har beviljats från Länsstyrelsen Skåne och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund då dammen ligger i ett naturreservat. 

 

Uppdatering: I år fick vi grodor och grodägg i dammen vilket är ett positivt resultat efter restaureringen som gjordes i november 2022.

 

Vid frågor kontakta: marietorpsnaturskola@ystad.se 

Publicerad 2022-11-22, Uppdaterad 2024-01-24