Om skolan

Om oss

Marietorps naturskola

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet. Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument och globala målen får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö, där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och når på så sätt bättre kunskaper.

Naturskolan ligger i den östra delen av Sandskogen. Runtom naturskolan växer det en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten. Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån.

Naturskolan har också en marinpedagogisk verksamhet där en lärmiljö inomhus och en bod finns tillgänglig vid Marinan i Ystad.

Naturskolan är medlem i Naturskoleföreningen och samordnare av Grön Flagg (Håll Sverige Rents miljöcertifiering) i Ystads kommun. 

 

 

 

 

Utomhuspedagogik och Grön Flagg


Här kan du läsa mer om ett utomhuspedagogiskt arbetssätt

Länktips:

Naturskoleföreningens hemsida: Naturskola

Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik: Utenavet   

Nationellt centrum för utomhuspedagogik – Linköpings universitet: NCU    

Webbshop och visning av pedagogiska filmer: Outdoor teaching

Nationellt centrum för biologi och bioteknik: Bioresurs

skogen i skolan

Håll Sverige Rent, Grön Flagg

Den globala skolan

Hållbar utveckling i skolan

Boktips

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. (red): Friluftslivets pedagogik (2007).

Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. Utomhuspedagogik Boklig bildning och

sinnlig erfarenhet (1997).

Dahlgren, L-O., Sjölander, S., Strid, J.P. & Szczepanski, A. (red):

Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö (2007).

Sellgren, G. Naturpedagogik (2003).

Elfström,I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C.,: Barn och

naturvetenskap (2011), Liber

Läromedel

På outdoor teaching finns flera böcker presenterade i serien att lära in ute.

Vad är Grön Flagg?

 

Grön Flagg

Grön flagg är en ideell organisation som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack.

Vi arbetar brett mot skräpet - genom att samla kunskap, ta fram konkreta verktyg för kommuner, skolor och företag och genom att ge människor möjlighet att engagera sig mot skräpet. Vi vet att det tillsammans går att göra skillnad.

Naturskolan kan:

vara kontakten mellan skola/förskola och Håll Sverige Rent.
inspirera och engagera.
bidra vid uppstart av arbetet med allt från handlingsplaner till dokumentation av arbetet.
anordna workshops.
genomföra utbildning/temadagar.
informera via hemsidan.
Vägen mot Grön Flagg.

Bestäm er
Hitta en kontaktpolitiker.

Anmäl er till Håll Sverige Rent 

Håll Sverige Rents logga

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2022-08-09