Om skolan

Om oss

Marietorps naturskola

Naturskolan ligger i den östra delen av Sandskogen. Här har Marietorps naturskola verksamhet. Hit är du välkommen när skolorna inte är här.

Runtom naturskolan växer det en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten. Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån.

 

På tomten gäller allemansrätten att ”Inte störa, inte förstöra”. Angränsande område är naturreservat och särskilda föreskrifter gäller.

Här kan du:

●       Grilla på iordningställda platser

●       Besöka spången och bryggan

●       Använda vindskyddet

●       Bara vara

●       Titta på djuren i utställningen

Utomhusutställningen är skapad av Vesa Jussila för företaget Naturdiorama. Utställningen är till för att belysa naturens värden och informera om den biologiska mångfalden på området.  Projektet är finansierat av statliga LONA-medel.

 

Welcome to Marietorp!

Marietorp´s nature school operates here. You are welcome when the schools are not present.

In the area the right of public access applies “Don´t disturb, don´t destroy”

The adjacent area is a nature reserve and special regulations apply.

Here you can:

• Grill in specified areas

• Visit the pier and the jetty

• Use the wind shelter

●       Just be one with nature

• Look at the animals in the exhibition

The outdoor exhibition was created by Vesa Jussila for the company Naturdiorama. The exhibition highlights the value of nature and informs about the biological diversity in the area. The project is financed by government LONA funds.

 

 

bildervälkomstskylt

Naturskolan har också en marinpedagogisk verksamhet där en lärmiljö inomhus och en bod finns tillgänglig vid Marinan i Ystad.

Naturskolan är medlem i Naturskoleföreningen och samordnare av Grön Flagg (Håll Sverige Rents miljöcertifiering) i Ystads kommun. 

Utomhuspedagogik och Grön Flagg


Här kan du läsa mer om ett utomhuspedagogiskt arbetssätt

Länktips:

Naturskoleföreningens hemsida: Naturskola

Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik: Utenavet   

Nationellt centrum för utomhuspedagogik – Linköpings universitet: NCU    

Webbshop och visning av pedagogiska filmer: Outdoor teaching

Nationellt centrum för biologi och bioteknik: Bioresurs

skogen i skolan

Håll Sverige Rent, Grön Flagg

Den globala skolan

Hållbar utveckling i skolan

Boktips

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. (red): Friluftslivets pedagogik (2007).

Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. Utomhuspedagogik Boklig bildning och

sinnlig erfarenhet (1997).

Dahlgren, L-O., Sjölander, S., Strid, J.P. & Szczepanski, A. (red):

Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö (2007).

Sellgren, G. Naturpedagogik (2003).

Elfström,I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C.,: Barn och

naturvetenskap (2011), Liber

Läromedel

På outdoor teaching finns flera böcker presenterade i serien att lära in ute.

Vad är Grön Flagg?

 

Grön Flagg

Grön flagg är en ideell organisation som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack.

Vi arbetar brett mot skräpet - genom att samla kunskap, ta fram konkreta verktyg för kommuner, skolor och företag och genom att ge människor möjlighet att engagera sig mot skräpet. Vi vet att det tillsammans går att göra skillnad.

Naturskolan kan:

vara kontakten mellan skola/förskola och Håll Sverige Rent.
inspirera och engagera.
bidra vid uppstart av arbetet med allt från handlingsplaner till dokumentation av arbetet.
anordna workshops.
genomföra utbildning/temadagar.
informera via hemsidan.
Vägen mot Grön Flagg.

Bestäm er
Hitta en kontaktpolitiker.

Anmäl er till Håll Sverige Rent 

Håll Sverige Rents logga

 

Vilken pedagogik har naturskolan?

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet. Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument och globala målen får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö, där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och når på så sätt bättre kunskaper.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2023-12-18