Grön flagg

Information om Grön Flagg


Marietorps naturskola är samordnare för Grön Flagg (Håll Sverige Rents miljöcertifiering) i Ystads kommun. Det innebär att vi kan bidra med flera saker för att underlätta arbetet mot en miljöcertifiering.

Naturskolan kan:

vara kontakten mellan skola/förskola och Håll Sverige Rent.
inspirera och engagera.
bidra vid uppstart av arbetet med allt från handlingsplaner till dokumentation av arbetet.
anordna workshops.
genomföra utbildning/temadagar.
informera via hemsidan.
Vägen mot Grön Flagg.

Bestäm er
Hitta en kontaktpolitiker.

Anmäl er till Håll Sverige Rent

HSR

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2019-03-29