Februari 2016

Publicerad: 2016-02-10 13:33

Klicka på länken så kommer ni till hsr.se . Här finns ett litet bildspel med en information om Grön Flagg arbete http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/hall-sverige-rents-gron-flagg

Vi ser med glädje att enskilda förskolor, fler än hälften av de kommunala förskolorna, en skola, ett fritidshem och ett gymnasieprogram är igång med arbetet mot Grön Flagg. Några har lämnat in rapporten och kan låta flaggan vaja som en bevis för ett aktivt arbete för en hållbar utveckling enligt Ystad kommuns miljöprogram. 

Vi på Marietorp skall samordna arbetet och finns tillgängliga om ni behöver information och hjälp i arbetet. Vi kan t ex komma ut på en APT för att bekriva hur själva ansökan går till. Tveka inte att höra av er.

Håll Sverige Rent har presenterat ett nytt Tema i Grön Flaggarbetet: Kemikalier.

Flaggan är hissad på Marietorp.

grön flagg

Marietorp har lämnat in en ny handlingsplan som vi kommer att arbeta med framöver.

Vi ser också med glädje att många är igång med att formulera sina handlingsplaner. Tveka inte att höra av er om ni vill ha svar på frågor eller stöd i arbetet av annat slag. 

Onsdagen den 9 september 2015 kommer vi att genomföra en grönflaggutbildning för er som är på gång att ansöka. Vi visar hur ansökningsförfarandet går till och ger tips på utvecklingsområden.

Vi kan med glädje konstatera att vi är många som som fått våra handlingsplaner godkända och är  igång med arbetet för en ännu bättre miljö och mot Grön Flagg certifiering. 6 förskolor, 1 gymnasieprogram är nu i full gång. 

Marietorps naturskola är nu certifierad, flaggan är inköpt och väntar bara på en flaggstång. Vi funderar på nästa steg. 

Vi har genomfört den första workshopen kring Grön Flagg för förskolor. Det är oerhört glädjande att intresset är stort och att flera förskolor redan lämnat in en ansökan.  På mötet försökte vi beskriva hur processen att ansöka och skapa en handlingsplan går till. Vi vill betona att det gäller att synliggöra allt det arbete som ni redan gör. Finns det något vi kan hjälpa till med från Marietorp så tveka inte att ta kontakt.

Just nu 9/4 har 7 förskolor, 4 grundskolor och 1 gymnasieprogram i kommunen ansökt om Grön Flagg. Några av dessa har fått sin handlingsplan godkänd. Strålande jobbat!

Det är oerhört glädjande att byggprogrammet gjort en ansökan och skapat en handlingsplan. Det finns ett stort engagemang för att skapa kunskap, medvetenhet och handlingskompetens kring frågor som rör hållbar utveckling. Gymnasiet vittnar om att kraven är höga och medvetenheten stor på de arbetsplatserna där eleverna genomför sin praktik. 

På workshopen 9/4 riktad till skolorna möttes ca 20 pedagoger som tillsammans representerar 6 av kommunens skolor. Vi presenterade Grön Flagg och gav exempel på hur handlingsplanen kan formuleras. Än en gång betonar vi att mycket av det arbete som görs på skolorna är i linje med en Grön Flagg miljöcertifiering.  Det är väldigt glädjande att entusiasmen är stor och att tron på Grön Flagg som ett verktyg känns genuin.

Vi kommer gärna ut till skolorna på APT för att informera personalen om Grön Flagg, Tag kontakt med oss så bokar vi en tid.

Kommentarer