Länkar, boktips och läromedel

Här nedan följer det förslag på länkar, boktips och läromedel.

 

Länktips:
Naturskoleföreningens hemsida: Naturskola  
Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik: Utenavet     Nationellt centrum för utomhuspedagogik – Linköpings universitet: NCU Linköpings universitet        
Webshop och visning av pedagogiska filmer: Outdoor teaching
Nationellt centrum för biologi och bioteknik: Bioresurs
Skogen i skolan: skogen i skolan
Håll Sverige Rent, Grön Flagg: hsr
Den globala skolan, Internationella programkontoret: Utbildningsmaterial hållbar utveckling
Hållbar utveckling i skolan: hut
Boktips
Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. (red): Friluftslivets pedagogik (2007). Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. Utomhuspedagogik Boklig bildning och sinnlig erfarenhet (1997).
Dahlgren, L-O., Sjölander, S., Strid, J.P. & Szczepanski, A. (red): Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö (2007). Sellgren, G. Naturpedagogik (2003).
Elfström,I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C.,: Barn och naturvetenskap (2011), Liber
Läromedel
På outdoor teaching finns flera böcker presenterade i serien att lära in ute.

Publicerad 2013-01-07, Uppdaterad 2019-04-05

Kontakt

Barn och elevhälsan
Marietorps naturskola
0709917046

Adress:
Skogsvaktarvägen 93
271 60 Ystad

Verksamhetsledare: Caroline Persson Utomhuspedagog