Beviljade projekt

Marinpedagogisk verksamhet

 

LEADER och Region Skåne

Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på plats kan följa havet och strandens olika skeenden för att ge dem en ökad miljömedvetenhet och en förståelse för vikten av sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling.

Under 2016 genomförde Ystads kommuns förvaltning Kultur & Utbildning en förstudie som undersökte möjligheter och förutsättningar för att starta upp en marinpedagogisk verksamhet för förskola, grundskola och gymnasieskola i området. Alla utvärderingar som gjordes under förstudien visar att det finns ett stort behov av denna typ av verksamhet.

Den marinpedagogiska verksamheten kommer att visa på de problem som exempelvis klimatfrågan innebär och samtidigt väcka ett intresse och ett engagemang i såväl nationella som globala hållbarhetsfrågor. Upplevelser i en verklig miljö utgör en bas för inlärning och ger en mångfald i lärandet.

Aktiviteterna i projektet ska ge kunskap och inspiration till barn, unga och pedagoger att tillsammans jobba för en hållbar utveckling av Östersjön och dess närområde. Förskolor och skolor kommer kontinuerligt att arbeta handlingsinriktat med frågor kopplade till havet och dess närområde. I förlängningen kommer detta arbete att skapa samhällsmedborgare som har en handlingskompetens och en framtidstro gällande hållbar utveckling och hållbart kretsloppstänkande. En annan förhoppning är att kunna bidra till framtida entreprenörskap inom blå innovationer.

Projektet kommer att ta fram en pedagogisk och inspirerande inomhusmiljö där barn och unga ges möjlighet att få pröva på, laborera och undersöka vattnets olika förutsättningar. I denna miljö kommer det att finnas lärorika utställningar och informationsmaterial om förutsättningarna för ett hållbart hav. Under projekttiden kommer klasser från Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla att bjudas in för att delta i den marinpedagogiska verksamheten. För att säkerställa rätt kompetens om havet och dess närmiljöer kommer en marinbiolog att anställas som ansvarar för att verksamheten håller god kvalité och genomför de pedagogiska programmen för barn och unga.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare, Caroline Persson, karoline.persson@ystad.se, 0709-91 70 46

Projektledare, Katarina Anker-Kofoed, katarina.anker-kofoed@ystad.se, 0709-91 70 48

 

 

 

 

Publicerad 2017-05-10, Uppdaterad 2019-04-09