Utförda MPV program

Sammanfattning av utförda MPV- program 2018

 

Först ut var åk 4 och särskolan med programmet "Varför trivs inte Nemo i Östersjön?". Ett program där eleverna fick kliva ut i havet iklädda vadarstövlar och upptäcka livet i Östersjön. I programmet fick de också lära sig om världshaven och deras olika salthalter.

 

Salthalter

 

Tillsammans med åk 7 samt särskolan funderade vi på vad som händer med den nederbörd som faller över Ystad. Kommunekologen visar också hur åarna har runnit genom stan. Dessutom undersökte vi det vatten som rinner ut i havet vid Marinans strand. "Vad händer med nederbörden som faller över Ystad?"

Åk 9, gymnasieprogram samt program för särskolan fick undersöka havet på olika sätt: från båt, i vattnet och på land. Programmet kallas för "Vad gör en marinbiolog?"

 

IMG_8792.JPG

I programmet "Kusterosion, vad är det?" tittade gymnasieklasser samt kommunens klimat- och miljöstrateg på kusterosionsproblematiken. 

Utöver programmen fortbildade vi pedagoger för att förbereda dem inför besöken med eleverna.

 

LOGO_leadersydostraskane_leader_ejflu_ystadskommun_RGB-01.jpg

Publicerad 2018-10-18, Uppdaterad 2019-04-09