Naturskolans teman för grundskolan 2018-2019

Här kan du ta del av de teman som vi arbetar med på naturskolan och i vårt marinpedagogiska arbete.

 

Marietorps naturskola läsåret 2018–2019.

Den marinpedagogiska verksamheten är nu igång för tredje året. Tidigt i våras fick vi ett positivt besked från Jordbruksverket vilket innebär att verksamheten har fått ekonomiska förutsättningar att köpa in material och anställa en marinbiolog. Detta innebär att vi kan erbjuda marinpedagogisk verksamhet under hösten 2018. Inför 2019 och framåt hoppas Marietorps naturskola att barn- och utbildningsnämnden skjuter till pengar så att den marinpedagogiska verksamheten blir en permanent verksamhet på naturskolan. För övrigt fortsätter den ordinarie verksamheten på Marietorps naturskola.

Under läsåret 2018–2019 kommer Marietorps naturskola att erbjuda följande pedagogiska program:

Alla våra program har kopplingar till nationella och lokala styrdokument samt de globala målen.

Program 2018–2019:

Förskoleklassen: NO/teknik i Norra Promenaden för klasserna i tätorten. Övriga förskoleklasser erbjuder vi NO/teknik på er egen skolgård. Veckorna 4–10 – förmiddag.

Årskurs 1: Julmys på Marietorp. Veckorna 47–51-heldag. Ni får handledning på förmiddagen fram till lunch därefter har ni möjlighet till egna aktiviteter på eftermiddagen.

Årskurs 2: Vem gömmer sig i ålgräset? Veckorna 18–24 – halvdag. 

Årskurs 3: Lärande för hållbar utveckling. Veckorna 11–15 – heldag. 

Årskurs 4: Utematte på skolgården. Vi kommer till er skola under en förmiddag och arbetar med utematte i närmiljön. Veckorna 42–46.

Årskurs 4: Varför trivs inte Nemo i Östersjön? Veckorna 35–40 – halvdag. 

Årskurs 5: Ekologi. Veckorna 17–22 – heldag. För hälften av åk. 5 kommer vi också att erbjuda fiske i samarbete med Ystadortens Fiskevårds-och Sportfiskeförening (Klassdraget). Detta är en del av den marinpedagogiska verksamheten. 

Årskurs 6: Vilka organismer gömmer sig i Nybroån? Detta är en fortsättning på ekologitemat från åk. 5. Veckorna 35–41. För hälften av åk. 6 kommer vi även att erbjuda fiske i samarbete med Ystadortens Fiskevårds-och Sportfiskeförening (Klassdraget). Detta är en del av den marinpedagogiska verksamheten. 

Edvinshems grundsärskola: Vem gömmer sig i ålgräset? Veckorna 18–24.  

Årskurs 7: Vad händer med nederbörden som faller över Ystad?  Veckorna 40–43 Norreportskolan, Veckorna 10–13 Änga/Västervångskolan förmiddagar. Detta är en del av den marinpedagogiska verksamheten.

Årskurs 8: Friluftsteknik.Veckorna 35–41.  I första hand onsdagar – fredagar.

Årskurs 9: Vad gör en marinbiolog? Veckorna 35–40  

Grundsärskolan Änga/Västervångskolan: Vad gör en marinbiolog? Veckorna 18–24

Årskurs 4–6: Friluftsliv utan handledning. Veckorna 41–45 och 11–16. Under dessa veckor är det möjligt för idrottslärarna att boka en dag för friluftsliv för mellanstadiet. Det finns förslag på ett pedagogiskt program och lämpligt material är på Marietorp.

 

Vi önskar era bokningar på marietorpsnaturskola@ystad.se senast 23 maj.

Är ni osäkra på vem som ska undervisa klassen inför nästa läsår så boka in klassen i alla fall.                                                                             

Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska informera, stödja och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.

Inför läsåret 2018–2019 kommer vi under hösten att bjuda in alla som är kontaktpersoner för Grön Flagg på skolorna.

Att arbeta med Grön Flagg är en möjlighet att uppfylla kraven utifrån Ystad kommuns miljöprogram och det innebär också att man arbetar för en hållbar utveckling vilket är centralt i läroplanen.

Vi kommer gärna ut till er på skolorna, era arbetslag eller arbetsplatsträffar för att introducera Grön Flagg.

Grön Flagg är Håll Sverige Rents miljöcertifiering som underlättar arbetet i lärande för hållbar utveckling. 

Läs gärna mer om Grön Flagg

Kontakta oss på Marietorps naturskola när ni önskar att vi ska komma till er skola för att ge mer information om just Grön Flagg. 

 

De lediga dagar som kommer att finnas kan förskolor, skolor och fritidshem boka in sig genom att kontakta oss på: marietorpsnaturskola@ystad.se

Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter den 4/6 om det finns lediga dagar för er att boka.

Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med er!

Välkomna med era bokningar. 

Vänliga hälsningar

Caroline, Hans och Leonor, Marietorps naturskola

  

  

Publicerad 2013-01-07, Uppdaterad 2019-01-11