Naturskolans teman för förskolan 2018/2019

 

 

Marietorps naturskola läsåret 2018–2019.

Den marinpedagogiska verksamheten är nu igång för tredje året. Tidigt i våras fick vi ett positivt besked från Jordbruksverket vilket innebär att verksamheten har fått ekonomiska förutsättningar att köpa in material och anställa en marinbiolog. Detta innebär att vi kan erbjuda marinpedagogisk verksamhet under hösten 2018. Inför 2019 och framåt hoppas Marietorps naturskola att barn- och utbildningsnämnden skjuter till pengar så att den marinpedagogiska verksamheten blir en permanent verksamhet på naturskolan. För övrigt fortsätter den ordinarie verksamheten på Marietorps naturskola.

Under läsåret 2018–2019 kommer Marietorps naturskola att erbjuda följande pedagogiska program för förskolan:

 

Upptäck, undersök och upplev havet

Syftet med programmet är att eleverna på ett lekfullt sätt lär sig om djuren och växterna i Östersjön och att barnen på ett tidigt stadium får möjlighet att praktiskt utforska och vidareutveckla sin förståelse för djur, natur och människor samt hur de påverkar varandra.

Målet är att barn utifrån ålder och funktionalitet får kunskap om sin närmiljö - havet och att de lär sig namn på något/några djur och växter och deras livsmiljö.

Programmet kommer att genomföras i maj och juni månad 2019 och riktar sig till barn födda år 2013.

 

Vi önskar era bokningar på marietorpsnaturskola@ystad.se senast 23 maj.

 

 

Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär

 att vi ska informera, stödja och hjälpa till i arbetet för hållbar

 utveckling.

Inför läsåret 2018–2019 kommer vi under hösten att bjuda in alla 

som är kontaktpersoner för Grön Flagg på förskolorna.

Att arbeta med Grön Flagg är en möjlighet att uppfylla kraven utifrån Ystad kommuns miljöprogram och det innebär också att man arbetar för en hållbar utveckling vilket är centralt i läroplanen.

Vi kommer gärna ut till er på försklan, era arbetslag eller arbetsplatsträffar för att introducera Grön Flagg.

Grön Flagg är Håll Sverige Rents miljöcertifiering som underlättar arbetet i lärande för hållbar utveckling. 

Läs gärna mer om Grön Flagg

Kontakta oss på Marietorps naturskola när ni önskar att vi ska komma till er förskola för att ge mer information om just Grön Flagg. 

De lediga dagar som kommer att finnas kan förskolor, skolor och fritidshem boka in sig genom att kontakta oss på: marietorpsnaturskola@ystad.se

Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter den 4/6 om det finns lediga dagar för er att boka.

Välkomna med era bokningar. 

Vänliga hälsningar

Caroline, Hans och Leonor, Marietorps naturskola

 

 

 

Publicerad 2018-05-29, Uppdaterad 2019-01-11