Naturskolans teman för gymnasieskolan 2018/2019.

 

Marietorps naturskola läsåret 2018–2019.

Den marinpedagogiska verksamheten är nu igång för tredje året. Tidigt i våras fick vi ett positivt besked från Jordbruksverket vilket innebär att verksamheten har fått ekonomiska förutsättningar att köpa in material och anställa en marinbiolog. Detta innebär att vi kan erbjuda marinpedagogisk verksamhet under hösten 2018. Inför 2019 och framåt hoppas Marietorps naturskola att barn- och utbildningsnämnden skjuter till pengar så att den marinpedagogiska verksamheten blir en permanent verksamhet på naturskolan. För övrigt fortsätter den ordinarie verksamheten på Marietorps naturskola.

Under läsåret 2018–2019 kommer Marietorps naturskola att erbjuda följande pedagogiska program:

Alla våra program har kopplingar till nationella och lokala styrdokument samt de globala målen.

Program 2018–2019:

Vad gör en marinbiolog? Syftet med programmet ” Vad gör en Marinbiolog?” är att eleverna ska få en inblick i hur en marinbiologs vardag kan se ut och att de på ett praktiskt och lustfyllt sätt får lära sig om Östersjöns marina miljö. De får följa med ut på havet, ta prover, håvar och på olika sätt studera den marina floran och faunan. Under förmiddagen ges också möjlighet att pröva på snorkling och samla in plankton för undersökning.

Veckorna 35–40 Det finns plats för 6 gymnasieklasser.

Kusterosion vad är det? Syftet med programmet “Kusterosion, vad är det?” är att få en förståelse för vad kusterosion innebär, dess effekter på Ystads kustlinje samt hur kommunen arbetar med sandfodring.  

Du får genom att testa på olika uppdrag i spelet Riskköping planera och bygga den översvämningssäkra staden. Aktiviteten medvetandegör deltagaren om klimatrelaterade risker, hur ett samhälle kan påverkas av en sådan händelse och hur man kan hantera konsekvenserna.

Veckorna 41–43 Det finns plats för 6 gymnasieklasser

Veckorna 14–17 Det finns plats för 6 gymnasieklasser

Vi önskar era bokningar på marietorpsnaturskola@ystad.se senast 23 maj genom att ange vilket program och årkurs det är samt kontaktperson.

Ni kommer att få besked på bokat datum före läsåret slut.

Ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med er!

Välkomna med era bokningar. 

Vänliga hälsningar Caroline, Hans och Leonor Marietorps naturskola

Publicerad 2018-05-29