Vad är utomhuspedagogik?

Här följer en kort sammanfattning om vad utomhuspedagogik innebär.

 

  • Känsla för naturen

Genom att vistas ute i naturen får eleverna både känsla och förståelse för naturen vilket är ett viktigt mål i undervisningen. Miljöfostran i tidig ålder är dessutom en förutsättning för att få en grundläggande förståelse för hållbar utveckling. Lägger man grunden för goda friluftserfarenheter för eleverna ökar det chansen för att de som vuxna också ägnar sig åt natur och friluftsliv, vilket gynnar folkhälsan.

 

  • Att lära med hela kroppen och alla sinnen

Elever lär sig på olika sätt, det vet vi. Om man ibland går ut och lär in med hela kroppen och alla sinnen, hittar fler elever sitt sätt att lära på. I lärandet är det viktigt att sinnen och känslor blir berörda. Vid lärandet utomhus sammanlänkas många olika delar såsom de språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella. Hjärna, hjärta och kropp ska vara i samspel med varandra.

 

  • Att omsätta upplevelserna ute och sätta in dem i ett sammanhang

Ute i det omgivande landskapet kan eleverna knyta an till sin egen verklighet och känna igen sig. Eleverna får en gemensam upplevelse och erfarenheter som de sedan kan bearbeta på olika sätt när de kommer tillbaka till klassrummet. Eftersom känslor och sinnen har varit aktiverade berörs eleverna mycket mer av de texter och bilder de producerar efteråt. Arbetet utomhus kan också omsättas i faktaläsning där det man lärt sig ute sätts in i sitt sammanhang. De sinnliga erfarenheterna eleverna har med sig skapar en förförståelse som underlättar faktaläsningen – den bokliga bildningen - och har en positiv effekt på lärandet.

Att låta upplevelserna ute sättas in i olika sammanhang ger eleverna en större helhet i sitt lärande. Därför är det bra med temaarbeten där många olika ämnen samverkar.

 

  • Samarbete och sammanhållning

Utomhuspedagogik tränar också andra färdigheter som eleverna och klassen har nytta av. Många av övningarna tränar till exempel samarbetet mellan eleverna Genom utomhuspedagogikens olika arbetsformer svetsas gruppen samman och eleverna fungerar bättre tillsammans när de kommer in igen.

 

 

 

Publicerad 2013-01-07, Uppdaterad 2016-02-10

Kontakt

Barn och elevhälsan
Marietorps naturskola
0709917046

Adress:
Skogsvaktarvägen 93
271 60 Ystad

Verksamhetsledare: Caroline Persson Utomhuspedagog