Vad säger forskningen?

Forskningen kring utomhuspedagogik har bl.a. kommit fram till följande:

  • Den utgör en friskfaktor genom att ökat vetenskapligt stöd idag kan visas både nationellt och internationellt.
  • Den stimulerar miljömedvetenhet och lärande för hållbar utveckling.
  • Den förebygger riskfaktorer som fetma, benskörhet, diabetes och förkylningar.
  • Den ökar förmågan att samarbeta och sänker stressnivåerna i variationsrika naturpräglade naturmiljöer.
  • Den ger verktyg för ett varierat lärande och stimulerar olika lärstilar i växelverkan mellan boklig bildning och sinnlig erfarenhet, textbaserade och icke textbaserade praktiker.
  • Den vidgar barns och elevers lärmiljö till att även innefatta samhälle, naturmiljöer och kulturmiljöer.

 

(Källa:Naturskoleföreningen)

 

Publicerad 2013-01-07, Uppdaterad 2016-02-10

Kontakt

Barn och elevhälsan
Marietorps naturskola
0709917046

Adress:
Skogsvaktarvägen 93
271 60 Ystad

Verksamhetsledare: Caroline Persson Utomhuspedagog