gaelle-marcel-AWidiBoRO08-unsplash.jpg

Lovskola

Lovskola erbjuds elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Begreppet "lovskola" är reglerat i skollagen och ska erbjudas under vissa förutsättningar. Ystads kommun har läsåret 2022/2023 valt att förlägga lovskolan på sportlov, påsklov och sommarlov

Det är rektorn i dialog med undervisande lärare som beslutar om en elev ska erbjudas lovskola.

Hur fungerar lovskola rent praktiskt i Ystads kommun?

  • Lovskolan läsåret 2022/2023 förläggs till Västerportskolan, för elever från Norreportskolan och Västerportskolan.

  • Under vårterminen (sport- och påsklov, v. 8 och v. 14) riktar sig lovskolan till elever i årskurs 9 och under sommarlovet till elever som avslutat årskurs 8 och årskurs 9.
     
  •  Eleven/vårdnadshavarna som erbjuds lovskola får inom kort en länk till ett anmälningsformulär som ska fyllas i av vårdnadshavare senast 5 februari. Detta anmälningsformulär omfattar lovskola för vecka 8 och vecka 14. Det är viktigt att de elever som erbjuds lovskola fyller i anmälningsformuläret, och tackar ja eller nej till erbjudandet. Detta för att skolorna ska kunna planera upplägget rent pratiskt på bästa sätt. 

Mer information om lovskola i Ystads kommun hittar du via denna länk.

Publicerad 2023-01-17