Att skriva sig till läsning 2.0

Med avstamp i våra egna och andras erfarenheter är vår ambition att försöka anpassa arbetssättet "Att skriva sig till läsning" till samtiden och framtiden, med digitala verktyg som främsta redskap.

Att skriva sig till läsning 2.0 blir ASL 3.0

Ht 2010 påbörjade ett tjugotal pedagoger i Ystads kommun ett samarbete kring att utveckla arbetssättet Skriva sig till läsning, som pedagoger i Ystads kommun arbetat med sedan år 2004.

Saltkråkan

Vi kallar detta nya utvecklingsarbete för "Skriva sig till läsning 2.0" (ASL 2.0), med fokus på kommunikation och digitala verktyg. Vi träffas ca fyra gånger under ett läsår med föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops kring digitala verktyg på programmet.

Vi har utgått från de erfarenheter vi gjorde under vårt arbete under år 2004-2008, samt de erfarenheter som framförallt Piteå (Erica Lövgren) och Sandviken (Mona Wiklander) har samlat på sig.

I slutet av varje läsår sammanfattar vi våra erfarenheter och tankar från läsåret som gått. Det leder fram till våra förutsättngar för arbetet.

Arbetet har dokumenterats i en gemensam blogg.

Från och med hösten 2015 kör vi från centralt håll en nystart av vårt arbete med ASL, som kommer få namnet ASL 3.0

Varför ASL 2.0?

I Ystads kommun arbetar många pedagoger i åk F-3 utifrån arbetssättet ASL 2.0. Vi arbetar mycket varierat och skapar intresse och motivation utifrån elevernas erfarenheter, med många olika digitala verktyg till hjälp.

Vi har möblerat våra klassrum med olika ”rum”. Vi har skrivhörna, motorikhörna, läshörna, arbetsplatser och samtalshörna. Detta gör att alla elever är aktiva hela tiden och att det pratas om språket. Det ger oss pedagoger möjlighet att samtala med alla om deras texter.

Klassrummen kan upplevas som pratiga för en utomstående, men det är samtal om lärande som sker.

Vad pratar eleverna om?

 • Interpunktion
 • Stavning
 • Innehåll
 • Formuleringar
 • Hur ord uttalas
 • Fördelning av arbetet
 • Layout


Eleverna ges en god språklig medvetenhet. De får fonologisk, morfologisk, syntastisk, semantisk och pragmatisk medvetenhet.

De stora vinsterna vi ser är:

 • MejlskrivningSkrivglädje
 • Språkutvecklande
 • Knäcker läskoden snabbt
 • Läslust
 • Bra innehåll i texter
 • Teknisk säkerhet
 • Snabba fingrar
 • Självkänsla
 • Medvetenhet om samarbete
 • Tid över till annat
 • Medvetenhet om design och blidspråk

Naturligtvis finns det lite svårigheter, t.ex. att samarbete kan vara svårt och att det är svårare att ha vikarie.

Varför blir det bra resultat?

 • Tiden används rätt
 • Eleverna ges en bevarad självkänsla
 • Eleverna är delaktiga i valet av ämne
 • Elevernas arbete blir viktigt
 • Det blir ett positivt klassrumsklimat, vilket ger en bra grund för lärande
 • Texterna blir meningsfulla, viktiga och på riktigt när de har en mottagare

Genom arbetssättet ASL 2.0 erbjuder vi eleverna möjlighet att utveckla flera förmågor som anges i läroplanen.

Skriva på ipad

Den dagliga undervisningen blir:

 • Anpassad
 • Inkluderande
 • Språkutvecklande
 • Personutvecklande
 • Kunskapsutvecklande
 • Förebyggande
 • Meningsfull
Publicerad 2022-11-12, Uppdaterad 2023-06-08