Att skriva sig till läsning

Under år 2004-2008 pågick projektet Skriva sig till läsning i Ystads kommun. Sista läsåret deltog 48 klasser i projektet. Alla klasser i åk F-2 var då med.

 

Vårt arbete med Skriva sig till läsning har sin grund i Arne Tragetons forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning. Hans utgångspunkter är att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att ägna sig åt att forma bokstäver i förskoleklassen och åk 1. Istället bör man låta eleverna använda datorer för att skriva i förskoleklassen och åk 1. Om man väntar med att bokstavsträna för hand till åk 2 sparar man mycket tid som man istället kan ägna åt språkutveckling och naturliga samtal kring texters innehåll och uppbyggnad. de som väntar med att skriva bokstäver för hand till åk 2 får dessutom en bättre handstil!

Erfarenheterna från arbetet i Ystads kommun visar på många fördelar, bland annat:

  • Lusten att skriva blir större
  • Intresset för läsning ökar
  • Lättare att samarbeta kring texter
  • Texterna blir bättre och mer innehållsrika
  • Lättare att skriva för elever med motoriksvårigheter
  • Eleverna kan läsa vad de andra har skrivit
  • Eleverna lär sig stor bokstav och punkt snabbare
  • Naturlig koppling mellan versaler och gemener

Våra erfarenheter finns sammanställda i två dokument, det ena är en informationsbroschyr till föräldrar, den andra ett inspirationshäfte för pedagoger.

Eftersom ingen pedagog i Ystads kommun valde att följa metoden rakt av, kan man säga att vi arbetar "med inspiration av" Trageton. Många har utvecklat metoden vidare och använder sig av datorerna på många olika sätt, inte bara för att skriva. Bland annat används ViTal, ABC på PC, Skolstil + Ljuda och digitala verktyg.  

Publicerad 2020-04-19, Uppdaterad 2023-08-21