Då och nu

Publicerad: 2011-10-27 00:00

På Backaskolan finns ett för länge sedan inköpt material att användas i arbetet med "Barnens rättigheter".
Under samtalet pratade vi bl a om bilden ovan och vilken rättighet den illustrerade.
V berättar så här: Det är att man ska få lära sig saker och få gå i skolan och kanske få använda en iPad.