Elever skriver

Publicerad: 2011-09-27 00:00

Jag har som speciallärare låtit eleverna använda datorn till att skriva berättelser och texter i Word. De använder då ViTal för att få texterna upplästa. Detta upplever de som väldigt positivt.

Nu i starten av höstterminen har jag varit ute i klasserna (åk 2 och åk 3) och då har eleverna skrivit berättelser och texter. De har skrivit i Word och Storybird och de har infogat bilder i sina Word dokument.

Storybird är ett trevligt program där eleverna får i gång sin fantasi och skrivarlust.