Erfarenhetsutbyte B

Publicerad: 2012-02-08 00:00

Vi började med en kort presentationsrunda.

Petra och Monica från Svarte berättade om Lundbergs God läsutveckling och God skrivutveckling som är bra verktyg för att dokumentera elevernas läs- och skrivutveckling.

Förhållninssättet hos pedagogen är viktigast!

Samarbetet mellan elever i skrivsituationen är så viktigt och utvecklande!

Efterbearbetningen är viktig, men en del saker får också lov att bara vara ett arbetsmateral.

Dokumentationen är kärnan i vårt arbete. Hur ska vi göra det så enkelt, tydligt och synligt som möjligt? Vi dränks i dokumentationshysterin.