Erfarenhetsutbyte hos grupp 1B

Publicerad: 2011-11-15 00:00

Vi gick varvet runt och berättade om vårt arbete ute på "fältet".

Ing-Maries klass har jobbade med deckare och konstaterade att Skrivglädjen är bäst!

Ingalills grupp har jobbat med att logga in och skriva i Unikum.  De har fått Ipads till klassen men saknar funktionerna Vital och Ljuda. Tycker att det är enklare med paddorna eftersom man slipper inloggningen. Har börjat lära sig Pupet pals och ser fram mot att jobba mer med detta. Vill mycket men inser att det måste få ta tid.

Madeleine är ny och har ingen erfarenhet av Asl men ser fram mot att lära sig mer och tycker det är väldigt kul. En undran: Hur sätter man ihop skrivparen? Kanske trots allt viktigast att paren fungerar bra tillsammans.

Katrins klass har gjort böcker som ska sättas ihop till en gemensam klassbok. Barnen gillar att läsa varandras böcker som finns upphängda i klassrummet. Texterna rättas under barnens egen text.

Carina jobbar mycket tillsammans med förskoleklassen. Alla har börjat ljuda och är bra på gång att skriva egna texter. Hon tycker barnen är engagerade och tycker det är roligt. Det händer mycket på kort tid!

Ann-Gerds klass växlar skrivkompis varje vecka. Störst vinst med skrivkompis är den sociala träningen att ta och ge. Alla barnens texter limmas in i en bok där man klart och tydligt ser utvecklingen från första veckan i ettan. De skriver ordlistor som illustreras och ibland skriver de gemensamma dikteringar och böcker. De flesta vill jobba med ABC på PC och några "måste". Hon konstaterade att det är Fullt upp! Behöver mer tid!

Petra jobbar som speciallärare och har funderingar och ifrågasätter metoden att skriva sig till läsning. Det finns inget bevis för att metoden skulle vara bättre än andra beprövade metoder (Förespråkar Ingvar Lundbergs tankar). Ingen metod fungerar till hundra procent så datorn får bli ett verktyg av många andra. Vad är det för fel på läsebok? Det är viktigt att samla barnen kring en gemensam text som man kan prata, förklara och diskutera kring. Det är viktigt att lärarna läser högt för sina klasser.

Lotta är specialpedagog som även jobbar som speciallärare. Hon tycker det är svårt att hinna vara ute i klasserna så mycket som hon skulle vilja vara. Men hon har ständig dialog med klasslärana om deras arbete. Hon påminner barnen om vikten att försöka skriva med båda händerna och hon tycker Asl är språkutvecklande.

Monicas klass jobbar med att skriva faktatexter om djur de jobbat med och att skriva ner sagor som lärarna läst högt. Skrivkompisar fungerar bra och barnen gillar att skriva och berätta. Texterna blir längre och mer beskrivande för varje gång. Störst vinst är att de lätt rättar sina texter och att arbetet blir lättläst och snyggt för alla. De jobbar gärna med paddorna! Pupet pals är en succé!