Första träffen

Publicerad: 2011-08-26 00:00

Lite tankar från gruppen Fsk B!

Några av oss har arbetat en hel del med ASL. Många har positiva erfarenheter. Barnen utvecklas mycket under förskoleklassåret.

Det känns bra med riktlinjerna som vi nu fått. Vi tror att det kommer att resultera i att barnen kommer att arbeta mer med datorerna. Och att vi kommer att prova på och använda de olika programmen. Tillgången till datorer varierar.

Vi diskuterade olika sätt att para ihop barnen. Det kan vara svårt att para ihop dem så att det blir bra för alla.

Det är bra och känns viktigt om ASL följer från F och vidare upp i klasserna. "Röd tråd".

Vi pratade också om hur man gör små sagoböcker.

Att arbeta med handalfabetet är nytt för en del av oss. Malin S har material som hon ska delge oss. Tack!