Goda exempel

Publicerad: 2011-11-15 00:00

Ulrikas klass har skrivit dikter. Två och två.

Nu har hon och barnen fått kläm på processen.

Det finns mer om detta på bloggen.

Annas klass har gjort filmer i Puppet Pals.

Marys klass har skrivit brev till en pojke i England.

Monikas klass har arbetat med alfabetet. Barnen har skrivit ut alla bokstäver och lagt de i rätt ordning på en pappersremsa. Nu har alla barnen ett eget alfabete!

Nu har Bodil och Tina tagit sig an Puppet Pals. De har också arbetat med story boards och skrivit en berättelse i Pages.

Anne har arbetat mycket med hösten. Vi har skrivit höstdikter mm. Gå in och titta på Hedeskogas blogg.

Barnen har byggt fantasidjur av material från naturen. Sedan skrev de om figurerna.

Lotta arbetar mycket med ipaden. Hon dokumenterar mycket, filmar och fotograferar. Dokumentationen används till att utvärdera veckan.

Många av oss känner att vi måste "lugna ner oss" och lägga mer tid på efterarbetet av texterna.