Lekskriva

Publicerad: 2011-10-20 00:00

Att använda datorn som verktyg är uppskattat av barnen. Barnen har bl a lektskrivit sagor som de sedan har återberättat för oss pedagoger, varefter vi skrivit ned vad sagan handlar om.

Varje måndag har vi utedag och använder då digitalkameran för att dokumentera våra gemensamma aktiviteter. Ett urval av dessa bilder har barnen sedan fått använda som utgångspunkt vid sitt eget skrivande/lekskrivande, samt har även använts när barnen skrivit av faktaord. Just nu blir det texter till naturbilder på olika löv som vi plockat och talat om. Vi klipper och klistrar in texter och bilder i en bok och resultatet blir en slags bilddagbok/faktabok.

Vår klass saknar en skrivare i samma hus och detta saknar man verkligen, då intresset att se resultatet av det man skrivit gärna vill beskådas direkt. Praktiskt hade det även varit om man hade tillgång till datorer i samma hus för att spara tid och för att snabbt och spontant kunna använda datorerna i olika aktiviteter.

Vi har många idéer på olika finmotoriska övningar och hoppas finna tid att sammaställa även detta material, samt finna en plats för dess placering.