Maila

Publicerad: 2012-02-07 00:00

Eleverna i årskurs tre har repeterat hur man ska göra för attt komman in när man ska maila.

De fick två och två maila tilll en klasskamrat som var i Thailand.

De var duktiga på att skriva om hur det var här och givetvis ställde de frågor till kamraten.

De har även läst kamratens svar.