Natur

Publicerad: 2011-09-08 00:00

Denna lilla larv hittades av en elev i början av veckan. Självklart blev det ett stort samtalsämne i åk 2. Alla blev inspirerade och letar larver rasterna igenom. Nu hämtar eleverna bilder från internet som de skriver texter till. Insekter kommer att bli vårt arbetsområde den närmaste tiden.

Therese & Tina åk 2