Okända djur

Publicerad: 2011-11-22 00:00

Vi har fått inspiration från boken "Att lära in svenska ute" (Outdoor teaching). Av olika sorters insamlat naturmaterial har barnen parvis fått skapa figurer. Kreativiteten var på topp! Figurerna fotograferades och sedan gick de in och skrev om dem med datorns hjälp. Stort engagemang!