Parlyssna och parskriva

Publicerad: 2011-10-25 00:00

Jag, liksom ni andra som jobbar med Skriva-sig-till -läsning, har många goda erfarenheter av att låta elever arbeta två tillsammans när de författar texter. Jag har låtit elever  använda sig av metoden då de tillsammans återberättar texter när de tränar lästeknik och läsförståelse. Just nu på två olika sätt och båda funkar bra och det är roligt!

1. Två elever läser tillsammans en kort bok högt, en sida var. Samtalar med mig och varandra om innehållet och författar tillsammans en resumé. 2. Två andra elever lyssnar tillsammans på en ljudbok i Daisyformat via Amisprogrammet i datorn. Båda kan ha hörlurar med hjälp av en smart liten "dubbelkoppling". Efter varje kapitel stoppar de upp, resonerar om innehållet och antecknar på datorn.

Eleverna har stor nytta både av varandra och av ViTal- och Ljuda- programmet. Naturligtvis skrivs texterna ut och samlas i en "Bok om böcker".