Power points om rymden

Publicerad: 2011-11-20 00:00

Efter att ha inspirerat eleverna i trean med två power point presentationer om rymden så satte arbetet igång med att producera egna. Eleverna arbetade sedan två och två med att hitta informationen till sina manus i olika böcker. När texten var klar började de göra sina olika presentationer. Det är spännande att se hur de blir modigare och modigare med att prova sig fram till olika lösningar i ett nytt program. De är också väldigt duktiga på att hjälpa varandra mellan grupperna om de ser att någon inte vet hur de ska göra för att komma vidare. De flesta börjar bli helt färdiga medan några har inspelningen av ljudet kvar och alla ser fram emot när vi ska visa upp dem för varandra.

Linda